MSM GROUP

ŠPECIALISTI
pre oblasť obranného
a civilného priemyslu.

MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca  dcérske spoločnosti s portfóliom v oblasti obranného a civilného priemyslu.

Cieľom skupiny je strategické vedenie dcérskych spoločností k efektívnemu získavaniu a manažovaniu zákaziek v rámci svojej ponuky a dodávať spoľahlivé a špičkové produkty a služby svojim zákazníkom.

Hlavné portfólio spoločností patriacich do skupiny pokrýva celý životný cyklus munície, rádio-navigačné systémy pre letiská, výrobu špeciálnych kontajnerov na mieru, mobilné a riadiace veže riadenia letovej prevádzky.

  • 2000 zamestnancov
  • 17 spoločností
  • 4 štáty

NAŠA MISIA A VÍZIA

“Všetko, čo robíme, robíme pre našich zákazníkov, našich ľudí a naše komunity.  Naša misia, vízia a hodnoty sú definičné pre naše podnikanie ”

NAŠIM POSLANÍM JE

  • Dobre fungujúca skupina podnikov pôsobiaca v segmente obranného a bezpečnostného priemyslu orientovaného na veľkokalibrovú muníciu
  • Docielenie významného miesta na celosvetovom trhu v uvedenom segmente
  • Podpora synergických efektov s ďalšími biznismi vlastníkov
  • Generovanie zdrojov pre ďalší vlastní rast MSM GROUP, ale tiež pre ďalšie biznis aktivity vlastníkov v iných segmentoch

Sme hrdí na úlohu, ktorú hráme vo svete.

“Naša doba je veľkorysá. 
Využijeme túto historickú príležitosť 
a budeme hrdo  a odvážne pokračovať v budovaní
bezpečného a inteligentného  sveta.”

Marian GOGA
Prezident spoločnosti MSM GROUP