Napísali o nás

Vyjadrenie MSM GROUP

STANOVISKO MSM GROUP K MEDIALIZOVANÝM INFORMÁCIÁM

Súčasné vedenie ZVS holding a.s., sa dôrazne dištancuje od konania pána Solavu, ktorý je podozrivý z korupčného správania. Rovnako tak sa dištancujeme aj od spájania pána Solavu so súčasným vedením spoločnosti ZVS holding. Jeho trestné stíhanie nijako nesúvisí s novým vedením spoločnosti. Sme pripravení byť maximálne súčinní polícii a vyšetrovateľom, keďže si vážime poctivé podnikateľské prostredie a rešpektovanie platných zákonov. Všetky obchodné vzťahy a transakcie pod novým vedením ZVS holding od roku 2015 prísne rešpektujú platnú legislatívu a slušné mravy. Nikdy nedošlo k žiadnej peňažnej transakcii z účtov ZVS holding alebo iných spoločností skupiny MSM GROUP na účet obvinených osôb, ktoré boli medializované v súvislosti so zásahom polície v Správe štátnych hmotných rezerv. Od roku 2015 podpísalo nové vedenie spoločnosti ZVS holding so Správou štátnych hmotných rezerv dve zmluvy, ktorých obsah podlieha utajeniu, keďže ide o súčasť mobilizačných zásob Slovenskej republiky. Mobilizačné zásoby sú komponenty munície ktoré slúžia ako pohotovostná zásoba v prípade vyhlásenia krízového stavu a dajú sa použiť na okamžitú produkciu munície. Zakazky zo SSHR za obdobie 2015-2018 – teda obdobie odkedy spoločnosť vlastní 50%-ne MSM GROUP – tvorili celkovo len približne cez 1% obratu spoločnosti.

Čo sa týka spoločnosti ZVS TECHNOLOGY, naše spoločnosti vedené v rámci skupiny MSM GROUP žiadnym spôsobom neboli oprávnené zasahovať do aktivít tejto spoločnosti, vzhľadom k tomu, že v spoločnosti boli pri založení jasne nastavené podpisové právomoci - každý samostatne. Od akéhokoľvek korupčného konania sa preto striktne dištancujeme.

K MEDIALIZOVANÝM INFORMÁCIÁM O ÚDAJNOM KONKURZE SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť MSM Martin s.r.o., eviduje skutočnosť, že tretia osoba, podala na našu spoločnosť šikanózny, nedôvodný a vykonštruovaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Naša spoločnosť v žiadnom prípade takýto postup neuznáva a považuje takéto konanie za účelové a špekulatívne, v snahe poškodiť dobré meno spoločnosti. Chceme Vás ubezpečiť, že naša spoločnosť v súčasnosti vykonáva všetky právne kroky k ochrane našej spoločnosti pred predmetným šikanóznym návrhom vrátane využitia trestnoprávnych následkov a rýchleho zvrátenia tohto nepríjemného stavu.