ZVS-Armory, s.r.o.

Spoločnosť ZVS–Armory vznikla premenovaním spoločnosti CZ-Slovensko na základe predaja podielu CZUB spoločnosti MSM GROUP. Spoločnosť vznikla v roku 2014 v Novákoch v prenajatých priestoroch MSM. V auguste 2018 sme sa sťahovali do nových rekonštruovaných priestorov v Prievidzi na Priemyselnej ulici. V našej spoločnosti pracuje v súčasnosti 70 pracovníkov. Výrobný program je rozdelený na dve divízie, a to výroba CNC obrábaním a výroba plášťov zásobníkov do pištolí. Strojný park pozostáva z technológií:

Obrábanie: Konvenčné stroje (frézky, vŕtačky, pásová píla, brúska, apod.) CNC stroje

Tvárnenie: strihanie, ohýbanie, kalibrácia

Predpovrchové úpravy: omielanie, odmastenie, konzervácia, ručná úprava, brúsenie, leštenie (ručné), zváranie

Montáž: v projektovej fáze

CNC: 5-osé obrábacie centrá, 3(4)-osé frézovacie obrábacie stroje, CNC sústružnícke centrá, dlhotočný automat.

Naším najväčším zákazníkom je Česká zbrojovka, pre ktorú vyrábame 96 % celkovej produkcie (dielce do krátkych a dlhých zbraní). V súčasnosti spúšťame projekt na výrobu a montáž pištoľových zásobníkov novou technológiou. Chceme ponúknuť v krátkej budúcnosti svoje výrobné kapacity na výrobu zásobníkov taktiež pre iných výrobcov zbraní a chceme sa stať významnou konkurenčnou spoločnosťou v tejto oblasti.

Naša spoločnosť sa bude zameriavať predovšetkým na vývoj a výrobu vlastného portfólia ručných palných zbraní.