MSM Martin, s.r.o. plant Nováky

Spoločnosť MSM Martin, prevádzka Nováky / MSM Nováky je nástupníckou spoločnosťou bývalého štátneho podniku VOP Nováky, š.p. Svoju podnikateľskú históriu začala v roku 2013, keď získala do 20 ročného nájmu objekt bývalého Vojenského opravárenského závodu. História spoločnosti siaha až do roku 1937, kedy došlo k vybudovaniu prvých muničných skladov v Novýkoch. Od roku 1957 sa v spoločnosti alokovala revízia a opravy munície, neskôr rozšírená o delaboráciu munície. VOP Nováky bol v tej dobe jediný podnik v strednej Európe, ktorý dokázal delaborovať všetky druhy munície, v rátane rôznych typov balistických rakiet.

Spoločnosť sa v súčasnosti zaoberá hlavne revíziou, modernizáciou a predĺžením životného cyklu munície, pričom za uplynulé roky rozšírila svoje portfólio aj o výrobu vybraných typov rakiet, tréningovej veľkokalibrovej munície, muničných veľkokalibrových makiet, ale aj ručných granátov.

V rámci životného cyklu munície poskytuje aj služby v rozsahu skladovania munície, ako špecifickej oblasti, a tiež delaboračné služby pozostávajúce z ekologickej likvidácie munície.

V oblasti civilnej výroby začala spoločnosť od roku 2016 dobudovávať moderné pracovisko výroby a opráv foriem pre výrobu plastových a gumových komponentov, ktoré realizovala spoločnosť v minulosti hlavne kooperačne. V súčasnosti spoločnosti realizuje opravy a výrobu pre viacero spoločností s automotive segmentu.