MSM Banská Bystrica, a. s.

Vznik MSM Banská Bystrica, a.s. sa datuje do roku 1947. Od samého začiatku bol podnik orientovaný na elektrotechnickú výrobu, opravy a servis špeciálnej vojenskej techniky leteckého pozemného zabezpečenia a na protivzdušnú obranu, riadiacich a dispečerských pracovísk, systémov diaľkového ovládania, meteorologických prostriedkov a krátkodobo aj na výrobu ultraľahkých lietadiel. Podnik bol postupne v roku 2006 transformovaný na akciovú spoločnosť, pričom neskôr, v roku 2009 bol zlúčený so spoločnosťou VOP Trenčín, a.s. V roku 2014 bol podnik, ako samostatná prevádzka Banská Bystrica, začlenený do spoločnosti MSM Martin, s.r.o. V roku 2015 vznikla spoločnosť MSM GROUP s.r.o., ktorá zastrešuje niekoľko významných podnikov zaoberajúcich sa činnosťou v rámci obranného priemyslu, medzi ktoré okrem spoločnosti MSM Martin s.r.o., patrí aj spoločnosť ZVS. Vznikom MSM GROUP získala naša spoločnosť nielen silných partnerov, ale aj významné zastrešenie obchodných aktivít. V roku 2019 sa podnik transformoval na akciovú spoločnosť MSM Banská Bystrica, a.s.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti MSM Banská Bystrica, a.s. je v súčasnosti návrh, výroba a opravy rádio navigačných systémov NARASYS slúžiacich pre riadenie civilnej aj vojenskej letovej prevádzky, ako aj návrh a výroba mobilných letiskových veží MATC /mobile air traffic control/ a výrobu špeciálnych kontajnerov podľa požiadaviek zákazníkov. Minoritne sa spoločnosť stále venuje aj opravám a modernizácii rôznych druhov špeciálnej techniky OS SR hlavne so zameraním na radary a protivzdušnú obranu.

Medzi ďalšie aktivity MSM Banská Bystrica, a.s. patrí vývoj a výroba spúšťacích zariadení pre lietadlá a vrtuľníky, ako aj projektovanie v oblasti modernizácie špeciálnej rádiolokačnej vojenskej techniky. Spoločnosť má bohaté skúsenosti s dodávkami svojich produktov aj na zahraničné trhy.