30 mm x 165 HE-T PRACTICE

Vysoko výbušná strela so stopovačom.

Je určená na nácvik streľby zo zbraní 2A42, 2A38 a 2A72 proti pozemným a vzdušným cieľom. Strela je vybavená dvoma zapaľovačmi. Obidva zapaľovače majú iba funkciu sebadeštrukcie.

K sebadeštrukcii dôjde v intervale 5,5–9,5 sekundy po požiari. Triesky strely nepresahujú dosah 5 000 metrov.