12.7 x 99mm

Náboj je tiež známy ako 0,50 Browning Machine Gun (0,50 BMG) a bol vyvinutý pre ťažký guľomet Browning M2 po prvej svetovej vojne. Dnes sa používa ako nábojnica pre ostreľovacie pušky a ťažké guľomety na veľké vzdialenosti. Náboj je štandardného kalibru NATO.